دانستنی در مورد پوشاک
برنامه زمانبندی سرمه دوزی (شاخه کاردانش) رشته دوختهای تزئینی

مهر ماه 

هفته اول 
جلسه اول 
توانایی آماده سازی زمینه کار

آشنایی با تاریخچه سرمه دوزی

آشنایی با طرح و نقوش و نوع پارچه مورد استفاده در سرمه دوزی (مخمل-ترمه)

آشنایی با مواد و ابزار سرمه دوزی  


دادن توضیحات لازم در مورد تاریخچه سرمه دوزی و نقوش و نوع پارچه مورد استفاده جهت دوخت و ابزار مورد نیاز دوخت سرمه 
نمایش ابزار و پارچه در کلاس –انواع پارچه –سرمه-سوزن –نخ

هفته دوم 
جلسه دوم 
شناسایی اصول آماده کردن نشاسته و سریش و زدن به پشت پارچه

شناسایی اصول به کارگاه کشیدن پارچه

اتوکشی و شناسایی اصول پیاده کردن طرح و کادر کشی  
  
  
دادن توضیحات لازم در مورد آماده کردن پارچه توسط هنرجو 
پارچه ترمه یا مخمل

انواع کارگاه –قیچی

نشاسته –متقال

هفته سوم 
جلسه سوم 
شناسایی انتخاب طرح

شناسایی اصول دوخت جلد قرآن

دوخت زیرکش کار در پارچه های مخمل و ترمه 
  
  
دادن توضیحات لازم در مورد طرح-انتخاب طرح و طرح اندازی و دوخت زیرکش کار جهت دوخت جلد قرآن و انجام کار توسط هنرجو-دوخت روی جلد قرآن کار شود  
پارچه – کاغذ پوستی –کاربن – پودر تالک –پودر زغال

هفته چهارم 
جلسه چهارم  
ادامه دوخت جلسه قبل

آشنایی با کادرکشی در ابعاد مختلف

شناسایی طرح اندازی در گوشه کادر  
  
  
تکمیل دوخت جلسه قبل

دادن توضیحات لازم در مورد کادرکشی در پارچه هایی با حاشیه باریک و پهن و انتقال طرح 
پارچه آماده شده –سوزن-نخ-قیچی-طرح

آبان ماه 
هفته اول 
جلسه پنجم 
آشنایی با روشهای طرح اندازی روی پارچه های مختلف

طرح اندازی توسط میز نور به شیوه رولت کردن

استفاده از محلول نفت و مل

استفاده از پودر تالک یا پودر ذغال

استفاده از کاربن  
  
  
دادن توضیحات لازم در مورد انتقال طرح به روش های مختلف توسط مربی-انتقال طرح روی پارچه توسط دانش آموز

انتخاب طرح –رومیزی-قاب
و ....... 
پارچه-طرح-کاربن-پودرتالک-زغال-مل-نخ

هفته دوم 
جلسه ششم 
توانایی دوخت حبه انگور

آشنایی با دوخت انگور برجسته بزرگی و کوچکی حبه های آن

شناسایی اصول دوخت انگور (مسطح-برجسته-برجسته آویزان) 
  
  
آموزش توسط مربی و دوخت توسط هنرجو

انگور به روشهای مختلف دوخت شود  
پارچه-سرمه ساده ، تراش-پنبه-قیچی-سوزن-نخ-پشم شیشه

هفته سوم 
جلسه هفتم 
ادامه دوخت جلسه قبل

توانایی اتوکشی و نگه داری از سرمه دوزی ها

شناسایی اتوکشی سرمه دوزی های مخمل و ترمه

شناسایی اصول گردگیری سوزن دوزی های غیرقابل شستشو 
  
  
تکمیل کار

دادن توضیحات لازم در مورد اتوکشی و گردگیری توسط مربی و انجام کار توسط دانش آموز 
اتو-میزکار-پارچه نخی-آب صابون-پودرتالک-الکل سفید-اسفنج-برس-پنبه

هفته چهارم 
جلسه هشتم 
شناسایی اصول لکه زدایی سرمه، لکه حاصله از ماندن در صندوق ،لکه شمع،خودکار،جوهر

شناسایی اصول محافظت از سرمه دوزی

توانایی دوخت انواع پرنده

شناسایی دوخت پر و نوک  
  
  
لکه زدایی سرمه دوزیها

انتقال طرح پرنده روی پارچه

دوخت پرو نوک پرنده  
ماهوت –سنباده نرم –یخ-کاردک-آب ولرم
برنامه زمانبندی سرمه دوزی (شاخه کاردانش) رشته دوختهای تزئینی

آذر ماه 
هفته اول 
جلسه نهم 
دوخت پا-بدن-چشم و تاج پرنده 
  
  
دوخت کامل  پرنده 
کلیه وسایل ذکر شده بعلاوه نگین

هفته دوم 
جلسه دهم 
توانایی انجام دوخت های تزئینی

شناسایی دوخت گندمی –تگرگ دوزی-برگ های تزئینی –دوخت گل های نگینی –گل قاصدک –گل چتری 
  
  
برش پارچه نمونه

انجام دوخت های ذکر شده 
پارچه سرمه-مخمل-گندمی-اشک-سرمه تراش-سوزن

هفته سوم 
جلسه يازدهم 
آشنایی با انواع طرح های مورد استفاده در سرمه

انواع نقوش سنتی (بته جقه-گل مرغ-گل ختابی-شاه عباسی-پرنده-قناری-شاخ و برگ-گل های چهارپراسلیمی)

شناسایی اصول انتخاب طرح با توجه به جنس پارچه  
  
  
دادن توضیحات لازم در مورد انواع نقوش سنتی ( انتخاب طرح) 
پارچه –سوزن-طرح سنتی-سرمه تراشی –ساده و نگین

هفته چهارم 
جلسه دوازدهم 
دوخت گلهای نگینی-گل قاصدک-گل چتری

ادامه دوخت جلسه قبل

توانایی رعایت نکات بهداشتی در حین کار

آشنایی با نکات بهداشت فردی صحیح نشستن-بهداشت چشم-پیشگیری از خستگی مهره های گردن و عضلات کتف و پشت  
  
  
تکمیل نمونه دوخت

رعایت نکات بهداشت فردی و محیطی در حین کارکردن 
پارچه-سرمه ساده و تراش-میزو صندلی مناسب-تخته-گچ-ماژیک-لوازم کمک آموزشی

دی ماه 
هفته اول 
جلسه سيزدهم 
توانایی خط دوزی

آشنایی با ملیله دوزی –ترمه دوزی-زغره دوزی-نقده دوزی-گلابتون دوزی

آشنایی با خط دوزی با (بلرسان و تراش )

ساقه دوزی با تراش و ملیله و دوخت انواع ساقه
دوزی(ظریف و پهن )

شناسایی کتیبه دوزی، کمند دوزی و خط دوزی حلقوی

  
  
  
دادن توضیحات لازم در مورد گلابتون دور دوزی زغره دوزی-نقده دوزی-کتیبه و کمند دوزی و خط دوزی دوخت روی نمونه کار شود  
کلیه وسایل دوخت سرمه

هفته دوم 
جلسه چهاردهم 
ارزشیابی

شناسایی اصول دوخت دالبر(مسطح و برجسته)

دوخت زغره دوزی-زناردوزی

شناسایی خط دوزی-ساقه دوزی

شناسایی دوخت حاشیه جانماز،بقچه،رومیزی، پرده

  
  
  
طرح سوال

انتخاب طرح جهت دوخت جانماز-بقچه-رومیزی و انتقال طرح-انجام دوخت های ذکرشده 
پارچه-پولک-سرمه ساده و تراش-گلابتون

هفته سوم 
جلسه پانزدهم 
توانایی دوخت انواع برگ

دوخت برگ با بلرسان-سرمه تراش-سرمه صاف-انواع برگ جوانه-برگ های بزرگ(رودوزی)

دوخت رودوزی یا محرر دوزی با سرمه صاف و تراش

  
  
  
دادن توضیحات لازم توسط مربی و انجام دوخت  
پارچه-سوزن-سرمه-نخ-بلرسان-قیطان-قیچی-انگشتانه

هفته چهارم 
جلسه شانزدهم 
دوخت دور دوزی برگ به روش ساقه دوزی پهن-کنگره ایی ، دوخت برگ یکطرفه 
  
  
انجام دوخت  
پارچه-سوزن-سرمه-نخ-بلرسان-قیطان-قیچی-انگشتانه
           


 

 برنامه زمانبندی سرمه دوزی (شاخه کاردانش) رشته دوختهای تزئینی

بهمن ماه هفته 

هفته اول 
جلسه هفدهم 
دوخت برگ دو طرفه

دوخت برگ های کنگره ایی یک طرفه

دوخت برگه گل لاله

دوخت برگ مو 
  
  
انجام دوخت 
پارچه-سوزن-سرمه-نخ-بلرسان-قیطان-قیچی-انگشتانه

هفته دوم 
جلسه هجدهم 
دوخت برگ نیلوفر

انتخاب طرح جهت کار تکمیلی 
  
  
انجام دوخت توسط مربی و تکرار توسط هنرجو

انتقال طرح 
پارچه-سوزن-سرمه-نخ-بلرسان-قیطان-قیچی-انگشتانه

هفته سوم 
جلسه نوزدهم 
ادامه جلسه قبل

توانایی دوخت انواع گل ها (گل عروس شکوفه به صورت مسطح و برجسته ) با سرمه ساده و تراش 
  
  
تکمیل کار

انجام دوخت 
سرمه ساده و تراش-پارچه پشم شیشه-نخ-سوزن-قیچی و دیگر وسایل دوخت

هفته چهارم 
جلسه بيستم  
دوخت گل به صورت افقی و عمودی با منجوق –مروارید و سرمه  
  
  
انجام دوخت 
پارچه-سوزن-نخ-قیچی-سرمه تراش،ساده،منجوق، مروارید

اسفند ماه 
هفته اول 
جلسه بيست و يکم 
دوخت گل داوودی و گل اختر  
  
  
انجام دوخت 
پارچه ، سوزن ، نخ ، قیچی ، سرمه تراش و ساده

هفته دوم 
جلسه بيست و دوم 
دوخت گل کوکب و مینا  
  
  
انجام دوخت 
پارچه ، سوزن ، نخ ، قیچی ، سرمه تراش و ساده

هفته سوم 
جلسه بيست و سوم 
دوخت گل لاله پیچ پر 
  
  
گل لاله دوخت شود 
پارچه آماده شده ، سوزن، سرمه ساده و تراش ، نخ ، قیچی ، انگشتانه

هفته چهارم 
جلسه بيست و چهارم 
دوخت گل صد برگ و گل های بزرگ یکطرفه 
  
  
انجام دوخت  
پارچه ، سوزن ، قیچی ، سرمه ساده و تراش ، نخ
برنامه زمانبندی سرمه دوزی (شاخه کاردانش) رشته دوختهای تزئینی

فروردين ماه هفته 

هفته اول 
  

هفته دوم 
 

هفته سوم 
جلسه بيست و پنجم 
توانایی دوخت انواع پرچم به وسیله مروارید ، سرمه صاف، گندمی ، مروارید شماره6 و نگین تزئینی (دوخت پرچم به روش های مختلف ) 
  
  
دوخت پرچم در کلاس 
پارچه آماده شده، سوزن، نخ، طرح موردنظر، انگشتانه، مروارید، سرمه ساده و تراش ، نگین، مروارید شماره 6 و نگین تزئینی

هفته چهارم 
جلسه بيست و ششم 
ادامه دوخت های قبل  
  
  
دوخت 
پارچه آماده شده، سوزن، نخ، طرح موردنظر، انگشتانه، مروارید، سرمه ساده و تراش ، نگین، مروارید شماره 6 و نگین تزئینی

ارديبهشت ماه 
هفته اول 
جلسه بيست و هفتم 
توانایی دوخت انواع غنچه (گل رز ، نیلوفر و گل پنبه ) 
  
  
دوخت  
طرح مورد نظر ، پارچه ، سوزن، نخ ، سرمه تراش و ساده و قیچی

هفته دوم 
جلسه بيست و هشتم 
ادامه دوخت قبل  
  
  
تکمیل دوخت 
طرح مورد نظر ، پارچه ، سوزن، نخ ، سرمه تراش و ساده و قیچی

هفته سوم 
جلسه بيست و نهم 
شناسایی اصول انجام کار تکمیلی از نوع گل ، برگ و پرچم و انتخاب طرح مناسب  
  
  
انتقال طرح و دوخت توسط دانش آموز 
طرح مناسب ، پارچه مورد نیاز ، کاربن ، پودر تالک ، سرمه ساده و تراش ، سوزن

هفته چهارم 
جلسه سی ام 
ادامه دوخت قبل

ارزشیابی  
  
  
تکمیل کار

طرح سوال 
طرح مناسب ، پارچه مورد نیاز ، کاربن ، پودر تالک ، سرمه ساده و تراش ، سوزن

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۸/۱۴ساعت ۱۴ بعد از ظهر  توسط مانا اباذری | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
دفتر کارشناسی کار دانش
سایت فنی حرفه ای
گروه خیاطی فنی مازندران
خیاطی ودوخت تزئینی ساری
هنرستان اعتضادی امل
دبیر خانه راهبری پوشاک
دفتر کار دانش
گروه طراحی دوخت رامسر
سایت صنایع دستی ایران
کار دانش مازندران
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
خرداد ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
آرشیو موضوعی
جدول زمانبندی دروس
استاندارد مهارت ها
بانک سوال
جدول دروس
اخبار مهم
کاربرگ تجهیزات مصرفی استاندارد
منابع کمک اموزشی
ژورنال لباس
صورتجلسات و نشست ها
بازدیدها
کارگاه اموزشی
جدول دروس
جدول بارم بندی دروس
بودجه بندی مهارت ها
مقاله
پیوندها
گروه قانون کار مازندران
گروه طراحی دوخت استان مرکزی
گروه طراحی دوخت استان کرمانشاه
گروه طراحی دوخت شهرستان های تهران
گروه طراحی دوخت استان فارس
گروه طراحی دوخت استان خوزستان
سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری
'گروه طراحی پارچه ولباس دانشگاه ازاد اسلامی یزد
سایت لوتوس
سایت هاکوپیان
دفتر برنامه ریزی و تالیف اموزش های فنی حرقه ای کار دانش
اداره اموزش های فنی حرفه ای کاردانش مازندران
'گروه طراحی دوخت فنی حرفه ای شهر تهران
گروه طراحی دوخت کار دانش استان قزوین
سایت طراحی لباس(خانم ترابیان)
طراحی الگو لباس ودوخت
گروه تکنولوژی گروههای اموزشی مازندران
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM